Anh Trung – Vệ Hồ, Hà Nội

03 Tháng 01 2015

Mua hàng ở đây hài lòng lắm mọi người ạ, bảo hành thì không thể chê trách được vì quá chuyên nghiệp, từ thái độ phục vụ đến tay nghề đều rất tốt, sẽ quay lại!