Anh Mạnh – Giải Phóng, Hà Nội

04 Tháng 01 2015

Mình mua máy cũ tại Nam Thủy mà hơn nhiều mong đợi, không ai phát hiện ra là máy cũ vì quá mới quá mượt, giá lại rất mềm. Sẽ vẫn mãi ủng hộ Nam Thủy mobile